Skyddsrumsservice

Skyddsrum enligt regelverket. Du som har skyddsrum i din fastighet får besök av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap, en gång vart tionde år. Detta resulterar nästan alltid i ett protokoll med saker som måste åtgärdas. Vi hjälper dig med material och utrustning som eventuellt har stulits, försvunnit eller förstörts.

Kanske ska du göra förändringar i ditt skyddsrum? Dra in elkablar, larm, vattenrör eller något annat. Det kostar otroligt mycket mer att åt åtgärda felaktigt utförda arbeten i efterhand. Roslöv AB hjälper dig att göra rätt från början! Redan när vi startade vår verksamhet på 50-talet arbetade vi med leverans av skyddsrumsmaterial och idag är vi ett av de få företag i Sverige som fortfarande levererar skyddsrumsmaterial – från minsta detalj till stora dörrar – och arbetar med iordningställande av skyddsrum.

Vår egen personal med gedigen kunskap och lång erfarenhet borgar för korrekta och säkra installationer. Vi arbetar främst i Västsverige men kan självklart skicka material över hela landet.

Offertförfrågan