Visste du att vi har ca 65 000 skyddsrum i Sverige?

Ja, det stämmer att vi i Sverige har cirka 65 000 skyddsrum utspridda i bostäder och industrifastigheter. Fastighetsägare får använda skyddsrum som helt vanliga lokaler under fredstid men man är ansvarig för underhåll. Myndigheten för Skydd och Beredskap kontrollerar skyddsrumsbestånd men också att de klarar satta krav.

När man som fastighetsägare fått en anmärkning om att något i skyddsrummet behöver åtgärdas kan man konsultera Roslöv för rådgivning och lösningar. Roslöv tillhandahåller material, montering av material, provtryckning av utrymmen och nedmontering för förvaring. Produkter som krävs i ett skyddsrum; gasmasker, stötvågsventiler, fläktar, specialdörrar, splitterskydd med mera går inte att köpa vart som helst och då kan det vara bra att känna till att Roslöv tillhandahåller dessa produkter.

– Vi arbetar löpande med gamla skyddsrum men just nu arbetar vi två helt nya skyddsrum. Det ena ligger i Skogomeskolan och ska stå klart om 1,5 månad och det andra ligger i Elisedal och startar under vecka 11. Det är första gången vi får chans att jobba med helt nya skyddsrum och det är väldigt roligt, säger Toni Salonen på Roslöv.

Funderar du på att se över ditt gamla skyddsrum eller bygga nytt, är det med andra ord en god idé att kontakta Roslöv som har lång och gedigen erfarenhet.