VD -ord

Svart skåpbil med Roslövs logga på sidan.

Snart går 2019 mot sitt slut. Ett år som varit händelserikt och spännande. Ett år som givit oss mycket lärdom och glädje i form av nya spännande projekt, nya möten med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Jag skulle vilja påstå att Fasadsystem i Stenkullen och B.A. Roslöv är bättre än någonsin. Detta säger jag inte med någon bristande respekt för vår historia utan snarare med stolthet. Vi utvecklas hela tiden genom att utbilda och utveckla varandra i våra dagliga arbetsprocesser men också som medmänniskor. Vi brinner för att göra våra produkter, processer och tjänster bättre, men vi brinner kanske ännu mer för att göra vår omvärld bättre gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det kan handla om små saker som att dra ner på antalet leverantörer för att på så sätt minska antalet transporter till och från våra arbetsplatser. Det kan handla om att stödja våra lokala idrottsföreningar så de får bättre förutsättningar att bedriva sina verksamheter för våra barn och ungdomar. Det handlar också om att vara en involverande arbetsgivare där människor känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi vill hjälpa och vi hjälper vår omgivning att utvecklas till det bättre. Det är det viktiga.

 

Ur ett finansiellt perspektiv är 2019 ett vändpunktens år för Roslöv. Vi har vänt förra årets lite sviktande omsättning till nivåer som vi vill befinna oss på. Även om vi budgeterat med förra årets siffror, kände vi oss ändå inte helt bekväma och ville förändra.

På Fasadsystem så gör vi 2019 ett omsättningsrekord som för oss upp på nivåer en bra bit högre än vi budgeterat. Även om detta inte är något vi fokuserar på, är det väldigt kul och inspirerande!

Vi har fortfarande massvis med utmaningar kvar för våra verksamheter och vi hoppas att de aldrig tar slut. Det visade sig att ett betydande internt arbete påverkade både tillväxten och resultatutvecklingen i positiv riktning. Detta i sin tur skapar riktigt fina möjligheter för oss att göra saker ännu bättre 2020 utan att för den sakens skull ens fokusera på vare sig omsättning eller resultat. Vi ska främst fokusera på är att göra saker bättre för oss, för våra kunder och leverantörer samt vår omgivning. Om vi försöker utveckla oss och göra saker bättre samtidigt som vi fokuserar på att ha roligt på vägen, så är jag ganska säker på att vi får det andra på köpet.

Jag vill rikta ett fantastiskt stort tack till alla mina kollegor och arbetskamrater. Det är vi ihop som gör allt möjligt på våra företag. Det är vi ihop som gör arbetsplatserna till härliga ställen att vistas på. Det är vi ihop som skapar våra förutsättningar att lyckas.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som haft med oss på Fasadsystem i Stenkullen AB och B.A. Roslöv AB att göra under 2019. Jag hoppas vi får chansen att ha med er att göra även under 2020 då vi ska försöka vara ännu bättre!

Så till er alla säger vi TACK och önskar er God jul och Gott nytt år från oss på Fasadsystem i Stenkullen AB och B. A. Roslöv AB.

 

/ Tommie Standerth, VD