VD ord-våren 2019

2018 var ett viktigt år i Roslöv ABs snart 70-åriga historia. Vi gick från att vara ett familjebolag till att bli en bolagsfamilj. Tillsammans med våra tidigare samarbetspartners Holmens Glas, Fasadsystem Stål i Borås AB och Fasadssystem i Stenkullen AB startades ett nytt kapitel. Vi är numera en komplett leverantör av olika typer av dörrar, fönster och glaspartier men också en leverantör av service och underhåll. Vår storlek ger större möjligheter att ta oss an hela affärer och erbjuda bredare kunskap och expertis än många andra.

För att underlätta och förbättra för kunder, samarbetspartners och medarbetare kommer vi fortsätta utveckla våra processer. Under 2018 innebar detta en något minskad omsättning men vi är säkra på att arbetet vi lägger ner kommer ge effekt under 2019. Vi blir en sammansvetsad bolagsfamilj där vårt erbjudande till våra kunder blir bättre och mer omfattande.

Även om mycket är nytt är vår målsättning att du som kund ska känna igen dig. Servicegrad och kvalitet är inget vi tummar på och självklart ska vi fortsatt behålla vår fina familjära känsla.

Orderingången är stark och vi har skapat nya kontakter som vi både är glada och stolta över.

Förståelse och respekt för varandras olikheter, bakgrund och historia är oerhört viktig och med tanke på hur vår bransch många gånger uppfattas behöver vi som företag ta ett större ansvar. Under året kommer vi som ett första led utbilda våra medarbetare i hur vi vill att våra arbetsplatser ska vara, fungera och uppfattas. Vi tror att ju mer vi respekterar varandras olikheter samt ju större tilltro vi har till varandra desto bättre resultat kan vi nå. Om vi går i bräschen och blir en involverande arbetsgivare där människor känner sig trygga oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kan vi bli en attraktiv leverantör och samarbetspartner.

Målsättningen för 2019 är att öka omsättning och marginaler men också att planera bättre, jobba mer effektivt, respektera varandra och ha riktigt roligt ihop. Vi tror på oss och hoppas på ditt förtroende!

Må väl /

Tommie Standerth VD – Roslöv