Stort tryck på skyddsrum

Bild på röda ventiler vid skyddsrumsdörr

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum utspridda i bostäder och industrifastigheter. Fastighetsägare får använda skyddsrum som helt vanliga lokaler under fredstid men man är ansvarig för underhåll. Myndigheten för Skydd och Beredskap kontrollerar skyddsrumsbestånd men också att de klarar satta krav.

 

När man som fastighetsägare fått en anmärkning om att något i skyddsrummet behöver åtgärdas kan man konsultera Roslöv för rådgivning och lösningar. Roslöv tillhandahåller material, montering av material, provtryckning av utrymmen och nedmontering för förvaring. Produkter som krävs i ett skyddsrum är bland annat, stötvågsventiler, fläktar, specialdörrar och splitterskydd. Produkterna går inte att köpa vart som helst men tillhandahålls av Roslöv.

– Vi arbetar löpande med gamla skyddsrum och under slutet av 2019 hade vi fullt upp. I år ska ytterligare ca4 000 skyddsrum besiktigas i landet och vi har valt att specialutbilda en montör för att kunna tillgodose den stora efterfrågan. Just nu arbetar vi dessutom med två helt nya skyddsrum. Det ena ligger i Skogomeskolan och det andra i Elisedal. Det är första gången vi får chans att jobba med helt nya skyddsrum vilket är väldigt roligt, säger Toni Salonen på Roslöv.

 

Funderar du på att se över ditt gamla skyddsrum eller bygga nytt, är det med andra ord en god idé att kontakta Roslöv som har lång och gedigen erfarenhet.