Roslöv erbjuder serviceavtal

Bild på en ytterdörr i glas som står öppen i en limegrön korridor.
Ett serviceavtal är en bra försäkring för att öka livslängden på dina nyinsatta dörrar och portar i stål och aluminium. Nu erbjuder Roslöv flexibla serviceavtal anpassade efter era behov!

– När vi går igenom dörrar och stålpartier regelbundet är fördelen att man kan upptäcka fel och brister i tid. Det kan räcka att smörja upp gångjärn, göra mindre justeringar och reparationer för att allt ska fungera bekymmersfritt. Struntar man däremot i underhållet kanske det går så långt att man behöver byta ut hela dörren. Dessutom gäller bara 5-årsgarantin om man servar regelbundet, berättar Magnus Joander som är ansvarig för Roslövs serviceavdelning.

Roslöv tecknar serviceavtal med byggherrar och bostadsrättsföreningar på 3-5 år där kunden själv bestämmer intervallet på servicen. I dagsläget arbetar två personer heltid med service och vi tar hand om allt från underhållsservice till skador vid inbrottsförsök.

Välkommen att kontakta oss för mer information om serviceavtal!