PROBLEMLÖSNING OCH VIDAREUTBILDNING

Kontakt header montage

Byggbranschen går för högtryck vilket innebär mycket jobb för Roslöv, men också långa leveranstider på framförallt dörrar. För att kunna lösa kundens problem gäller det att vara kreativ men också ha koll på lagar och regler.

– När leveranstiderna är långa behöver vi vara kreativa och hitta lösningar på kundens problem. Det kan bland annat handla om att bygga provisoriska dörrar så att man klarar en slutbesiktning, säger Toni Salonen, projektledare på Roslöv.
– Sedan skulle jag också vilja slå ett slag för våra andra produkter. Vi erbjuder bland annat ståldörrar, aluminiumpartier och stålpartier och vi är även duktiga på beslag, fortsätter Toni.

Den 25 maj infördes GDPR – General Data Protection Regulation – som reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas en till en person. Detta innebär en rad förändringar för myndigheter och företag och Roslöv arbetar med att se över sina rutiner, informerar medarbetare, kunder och leverantörer om hur de kommer att hantera uppgifter, vilka uppgifter och varför.

17 maj började fyra personer från Roslöv i en affärsjuridikkurs speciellt anpassad till byggbranschen.
– Vi bestämde oss för att ta en heldagskurs för att känna oss up to date inom ett väldigt viktigt område, säger Håkan Sävås.