PROBLEMLÖSNING OCH SPECIALDÖRRAR PÅ GAMLA ULLEVI

2007 började rivningen av Gamla Ullevi för att ge plats åt en ny modern arena. Higabgruppen fick uppdraget att projektera, uppföra, äga och förvalta arenan och Roslöv fick det fina förtroendet att montera alla aluminium- och ståldörrar på den nya arenan som stod klar under 2009.

Arkitekten hade sin vision och idé, och det gällde att hitta en lösning som fungerade tekniskt såväl som visuellt. Detta innebar att projektet blev lite mer komplicerat än vad mantänkt från början och den mest tidskrävande delen av uppdraget avsåg byggnation av karmar och foder till toalettdörrarna.

– I det här projektet var önskemålet att dörrarna skulle se exakt lika dana ut från utsidan. I normala fall är det inga problem, men till en allmän toalett på en så stor arena är tanken att man går in genom en dörr och ut genom en annan. Resultatet blev en inåtgående dörr och en utåtgående. Per automatik får du två olika utseenden på upphängningarna. Detta innebar att vi först och främst fick specialbygga dörrarna och därefter göra en speciallösning för karmar och foder, berättar Håkan Sävås.

Roslöv löste problemet och resultatet blev som man tänkt sig.

– Ja, det är ju ganska vanligt att kunden vill ha just speciallösningar och vi brukar faktiskt alltid lyckas hjälpa dem. Nästa gång du besöker Gamla Ullevi kan du ju slänga ett extra öga på toalettdörrarna, säger Håkan.

Totalt har Roslöv monterat alla aluminium- och ståldörrar till utrymningsvägar, toaletter och kiosker på Gamla Ullevi och arbetet tog ett par månader att färdigställa.