Omfattande arbete på Åby Arena

åbymässan framifrån

Dörrar för mässhall och skola

Åby Arena är ett nytt upplevelsecenter som bland annat rymmer evenemangshall, hotell och restaurang i anslutning till travbanan i Åby. Roslöv hade fått i uppdrag att montera 120 säkerhets-, brand- och nödutrymningsdörrar där arbetet påbörjades under vecka 11 2018. Som ett första steg monterades dörrar så att obehöriga inte får tillträde till el-aggregat som Mölndal Energi behöver för drift av anläggningen.

Vi får löpande montageanvisningar om var, när och hur dörrarna ska monteras och i egenskap av projektledare sitter jag med på byggmöten med BRA Bygg som är byggherre, berättar Toni Salonen.

De flesta dörrar monteras under vecka 27-29 och Åby Arena öppnades under våren 2019.