Det här händer på Roslöv i höst

montage

Under maj 2018 tillträdde Tommie Standerth som VD för Roslöv. Tommie kommer närmast från Fasadsystem som numera äger en del av Roslöv. Vi träffas på Roslövs kontor i Marieholm efter en helt fantastiskt sommar och höst och pratar framtid.
– Det är viktigt att förtydliga att även om Fasadsystem numera är delägare till Roslöv, kommer detta inte innebära några förändringar för kunderna. Vi vill måna om företagens särart, men samtidigt finns många områden där vi kan hitta synergieffekter för att skapa ännu bättre lösningar för våra kunder. Båda företagen drivs av en familjär anda och det är något vi kommer värna i framtiden också, berättar Tommie.

Vad händer under hösten?

– Förutom alla spännande jobb som ligger framför oss behöver vi förbättra och förenkla våra arbetsprocesser. Det bottnar i att vi vill möta våra kunder krav och önskemål och därför ligger ett byte av affärssystem närmast till hands. Arbetet påbörjas nu i höst och jag är väl medveten om att ett sådant byte initialt kan innebära merarbete både för våra medarbetare och kunder och hoppas på lite extra förståelse från våra kunders sida. På Roslöv finns en fantastisk teamkänsla och gemenskap. Alla är med på banan och är positiva inför satsningen och ser den som ett första steg i vårt digitaliseringsarbete, avslutar Tommie.